PRÁVNÍ STAV

V dubnu 1999 sestavila Rada Evropské unie směrnici upravující normy kvality ovzduší s cílem chránit zdraví osob a životní prostředí. Vláda transponovala směrnici EU do vnitrostátního právního řádu zákonem o životním prostředí z roku 1995, část IV. Podle této směrnice jsou za hodnocení kvality ovzduší v dané oblasti odpovědné místní úřady. Odpovědnost za dodržování limitů kvality ovzduší EU nese Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova (Defra). Vláda stanovila normy a cíle kvality ovzduší ve Strategii kvality ovzduší Spojeného království. V místech, kde jsou limity EU překračovány, musí vzniknout Oblasti řízení kvality ovzduší (AQMA). Podobným způsobem byla nastavena limitní hodnota pro prachové částice na 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, která může být překročena maximálně 35 dní v roce. Průměrná roční hodnota pro oxid dusičitý byla nastavena na 40 µg/m3.

AKČNÍ PLÁNY KVALITY OVZDUŠÍ

Směrnice EU zavazuje města a obce k sestavení akčních plánů kontroly znečištění ovzduší.  Akční plán musí obsahovat vyjádření k termínu, k němuž místní úřad navrhuje implementaci opatření popsaných v plánu. V případě potřeby může místní úřad akční plán přepracovat.  Ve Spojeném království je vyhlášeno více než 700 Oblastí řízení kvality ovzduší pro oxid dusičitý, prachové částice (PM10) nebo oxid siřičitý (SO2).

Akční plány zahrnují různá opatření, například sdílení automobilů, poplatek za přetížení dopravy, rozšíření systému veřejné dopravy nebo nízkoemisní zóny (LEZ), která zajišťují dodržování limitů.

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY

Ve Spojeném království jsou dvě nízkoemisní zóny, a to v Londýně a v Norwichi. Londýnská nízkoemisní zóna byla zavedena v roce 2008 a platí v ní omezení pro vozidla nad 3,5 tuny, autobusy, nákladní vozy a mikrobusy s dieselovými motory. Vozidla musí splňovat určité emisní normy, aby mohla vjíždět do nízkoemisní zóny bez denního poplatku.  Nízkoemisní zóna platí pro všechna vozidla bez ohledu na to, zda jsou používána pro komerční nebo soukromé účely. Nízkoemisní zóna funguje na většině území Velkého Londýna a je označena dopravním značením. Na rozdíl od zóny s poplatkem za přetížení dopravy ve středním Londýně funguje nízkoemisní zóna 24 hodin denně a každý den v roce.  Kamery snímají registrační značky vozidel, která se v nízkoemisní zóně pohybují, a kontrolují je v databázi registrovaných vozidel. V této databázi je vidět, jestli dané vozidlo splňuje emisní normy LEZ, má výjimku nebo za něj už byl uhrazen poplatek.

Od 3. ledna 2012 musí kamiony, autobusy a užitková dieselová vozidla splňovat normy Euro IV pro prachové částice (PM), pokud chtějí vjet do LEZ. Větší nákladní automobily, mikrobusy a ostatní zvláštní dieselová vozidla musí splňovat normu Euro 3. Určitý malý počet vozidel má nárok na výjimku z LEZ. Za určitých podmínek je možné získat slevu z denního poplatku. Více informací najdete na stránkách Londýnské dopravy (Transport for London). http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/17678.aspx

LEZ v Norwichi omezuje pouze autobusy. Oxford zavede od 1. ledna 2014 nízkoemisní zónu, v níž budou všechny autobusy muset splňovat přísné normy Euro V pro NOx.

Jedna nebo více limitních hodnot EU však byla od roku 2005 porušena každý rok od roku 2005, kdy vstoupily v účinnost.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter