Soudní spory a rozhodnutí

Portugalská environmentální organizace Quercus (Portugalská asociace pro ochranu přírody) podala dvě žaloby s cílem zajistit lepší implementaci opatření pro kvalitu ovzduší v Portugalsku. První je zaměřená na implementaci jízdních pruhů pro HVO+BUS+E na hlavních přístupových cestách do Lisabonu a Porta. Toto opatření bylo zvoleno jako potřebný příklad pro zlepšení kvality ovzduší. Realizační programy podle portugalského práva nastavují toto opatření jako povinné s pevným časovým plánem (a povinnostmi rozdělenými mezi různé úřady) postupné implementace, který v praxi selhal.  Tato právní věc byla předložena národnímu soudu v březnu 2015.

Druhá věc byla předložena správnímu soudu v Lisabonu dne 14. července 2015. Cílem je vyzvat krajský úřad CCDR-N k přípravě a předložení realizačních programů pro NO2 v regionu Sever a pro PM10 v aglomeraci Braga, které nastaví právně závazná opatření k dodržení plánů schválených vnitrostátními právními předpisy z června 2014. Tyto programy byly již předloženy, ale dosud nebyly schváleny ani publikovány v zákoně. Příslušná lhůta uplynula v prosinci 2014.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter