SLEDOVÁNÍ A EVÝSLEDKY

Portugalská Agentura pro životní prostředí má národní databázi kvality ovzduší, která je dostupná online na adrese http://qualar.apambiente.pt. Údaje o kvalitě ovzduší jsou centralizované a veřejně dostupné.

Od roku 2006 do roku 2013 byl roční limit pro oxid dusičitý překročen v aglomeracích Porto Litoral, Braga a AML Norte. Povětrnostní podmínky, např. slabý vítr a stabilní atmosféra, ke snížení emisí nepomohly.

Do roku 2013 pokračuje trend nedodržování limitů PM10 v některých regionech, např. Braga, Porto a AML Norte.

V roce 2014 Portugalsko dodrželo všechny hodnoty limitů PM10 díky příznivým povětrnostním podmínkám. Roční limity NO2 nebyly dodrženy ve třech aglomeracích (Braga, Porto Litoral a Área Metropolitana de Lisboa Norte). Porto Litoral je jediná aglomerace, kde nebyly dodrženy hodinové ani roční hodnoty NO2:


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter