SOUDNÍ SPORY A ROZHODNUTÍ

Dne 31. ledna 2012 podala Evropská komise stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie, v níž obvinila Polsko z toho, že neprovedlo transpozici všech potřebných ustanovení podle směrnice CAFE do vnitrostátního právního řádu a neuvedlo je v platnost. Zároveň Evropská komise podala návrh na uvalení dočasného finančního postihu na Polsko ve výši 71 521,38 eur za den. Polsko Evropskou komisi informovalo o tom, že směrnice byla transponována, a Komise stížnost ve věci C-48/12 stáhla. Následně předseda soudu nařídil dne 8. ledna 2013 vyjmutí případu z rejstříku. Kromě toho se Evropská komise rozhodla zahájit řízení pro porušení práva s ohledem na zóny, kde byly překročeny hodnoty limitů PM10 a pro které nebyla udělena výjimka z důvodu výhrad Komise k oznámením učiněným ze strany Polska. Řízení bylo zahájeno podle článku 258 nebo 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve článek 226 a 228 SFEU) a stále probíhá (porušení práva č. 2008/2199).

Dne 10. prosince 2015 Komise rozhodla o předložení případu Polska Soudnímu dvoru kvůli trvale vysokým hodnotám prachových částic, které ohrožují zdraví veřejnosti. Denní limity pro PM10 jsou už několik let překračovány v 35 ze 46 zón kvality ovzduší. Navíc v devíti zónách byly překročeny také roční limity. Znečištění PM10 způsobuje zejména vytápění domácností. Tento krok navazuje na dodatečné odůvodněné stanovisko, které bylo Polsku zasláno v únoru 2015.

 

 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter