SLEDOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Spolková agentura pro životní prostředí a jednotlivé země provádějí pravidelná měření. Spolková agentura pro životní prostředí provozuje stanice kontroly kvality ovzduší umístěné mimo aglomerace, průmyslové a elektrárenské oblasti s cílem zjišťovat rozsah dálkového znečišťování ovzduší přecházejícího hranice států. Spolkové země jsou pak odpovědné za regionální měření. Měřicí stanice ve městech jsou umístěny na ulicích s vysokým i nízkým dopravním zatížením, ale také ve venkovských oblastech. Aktuální měření a údaje o překročení limitů prachových částic a oxidu dusičitého i dalších látek znečišťujících ovzduší z předchozích let jsou dostupné v databázi Spolkové agentury pro životní prostředí. 

Ministerstva životního prostředí jednotlivých spolkových zemí, která jsou odpovědná za sledování koncentrace látek znečišťujících ovzduší, také poskytují údaje a další informace o vývoji kvality ovzduší. 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter