Soudní spory a rozhodnutí

Historické rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2008 potvrdilo vymahatelné „právo na čistý vzduch“ pro všechny občany EU.

V Maďarsku proběhlo několik úspěšných žalob, které ovlivnily právní situaci v zemi.

1.  NÁHRADA ŠKODY

Případ silnice č. 86: náhrada škody způsobené silniční dopravou. Pár v roce 2007 žaloval společnost zajišťující provoz a údržbu silnice za to, že nezavedla opatření k prevenci těžkého silničního provozu, který způsobil škody na zdraví a majetku. Tento zkušební případ byl úspěšný. Maďarský Nejvyšší soud potvrdil předchozí rozsudek Obvodního soudu pro Győr-Moson-Sopron o finanční náhradě pro dva obyvatele, kteří trpěli těžkým silničním provozem na silnici č. 86 na západě Maďarska. Podél této silnice se nachází několik desítek obydlených míst, kde okna obyvatel nejsou ani dva metry od rychle projíždějících kamionů. Žalobci požadovali náhradu z důvodu poklesu hodnoty jejich nemovitostí a také náhradu za snížení kvality života. Žalovanou stranou byla společnost provozující silnici, která měla povinnost chránit obydlenou oblast před škodlivými dopady silničního provozu. Místní obyvatelé doufají, že tento proces a rozsudek přiměje provozovatele silnice a odpovědné orgány na národní úrovni řešit problém těžké nákladní dopravy na maďarských silnicích.

V roce 2007 byla zahájena také další žaloba, kdy obyvatel Budapešti žádal náhradu od Města Budapešť za opakovaná onemocnění způsobená znečištěním ovzduší. Tento případ nebyl úspěšný z důvodu obrovského důkazního břemena a velmi vysokých nákladů na proces.

2.  SPRÁVNÍ SOUDNÍ SPORY

Nevládní organizace mají právo vystupovat jako klienti ve správních procesech týkajících se životního prostředí, například při řešení environmentálních licencí a stavebních povolení u rozsáhlých investic. Tyto investice (např. obchodní centra, kancelářské budovy, nové obytné čtvrti, podzemní garáže, silnice) s sebou mohou přinést enormně hustou dopravu a způsobit další znečišťování ovzduší ve městech. Nevládní organizace působící v oblasti ochrany životního prostředí mají právo se účastnit řízení a předkládat připomínky k plánům. Mohou uplatňovat správní opravné prostředky proti rozhodnutí odpovědného úřadu. Dále mohou nevládní organizace soudně napadnout právně závazné rozhodnutí. Soud může požadovat, aby úřady rozhodnutí změnily, což je účinný právní nástroj ke snížení budoucího zatížení životního prostředí způsobeného takovou investicí. Akční skupina pro čistý vzduch (CAAG) této možnosti často využívá a v mnoha takových případech uspěla.

Mezi správní věci z praxe CAAG patří: podzemní garáže (Múzeum kert, József nádor tér), nákupní centra (Köki, Dunakeszi swamp), výstavba obytných čtvrtí, dálnice (M0) atd.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter