SLEDOVÁNÍ A VÝSLEDKY

Ministerstvo pro rozvoj venkova a krajské Inspektoráty pro životní prostředí, přírodu a vodu provádějí pravidelná měření. Kvalita ovzduší se měří prostřednictvím národní sítě pro kvalitu ovzduší, kterou zastřešuje ministerstvo pro rozvoj venkova. Národní systém pro sledování kvality ovzduší sestává z 59 automatických stanic (11 v Budapešti), 200 manuálních sběrných míst a šesti mobilních měřicích zařízení (autobusů). Téměř všechny automatické stanice shromažďují údaje o on SO2, NOx, NO2, PM10, CO a ozonu a téměř polovina z nich o některých aromatických hydrokarbonech (BTEX). Čtyři stanice (dvě v Budapešti) shromažďují údaje o PM2,5 a jejich počet bude v brzké budoucnosti výrazně navýšen.

Národní institut pro zdraví a životního prostředí poskytuje každodenní informace týkající se zdraví a úrovně znečištění ovzduší v Budapešti a dalších pěti městech (Debrecín, Miskolc, Szeged, Győr a Pécs) za účelem ochrany zdraví potenciálně postiženého obyvatelstva, např. osob trpících kardiovaskulárními nebo respiračními onemocněními, starších osob, dětí (http://oki.antsz.hu/)

 

 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter