Soudní spory a rozhodnutí

 

1. ŽÁDOST O ZRUŠENÍ PRVNÍHO PLÁNU KVALITY OVZDUŠÍ

V roce 2006 podala organizace Amis de la Terre Paris (Přátelé Země) žaloby z důvodu, že plán kvality ovzduší nebyl dostatečný pro plnění limitních hodnot a nebyla v něm obsažena žádná zásadní opatření k omezení dopravy. Správní soud (Conseil d’Etat) v roce 2008 rozhodl, že plán účinná opatření obsahuje. Organizace Přátelé Země neprokázala, že plán kvality ovzduší je pro dodržování limitů nedostatečný, proto je soudní rozhodnutí pravomocné. 

2. VYŽADOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI STÁTU ZA ŠPATNOU KVALITU OVZDUŠÍ

Protože limity pro PM10 a NO2 byly v roce 2009 dále překračovány, organizace Přátelé Země se rozhodla změnit svou právní strategii. Požadovala, aby státní správa podnikla plánovaná opatření s cílem zajistit dodržování limitů co nejdříve. V roce 2011 správní soud rozhodl, že plán kvality ovzduší je naplňován, přestože docházelo k překračování limitů a Evropská komise zahájila proti francouzské vládě řízení pro porušení práva z důvodu neplnění norem EU pro kvalitu ovzduší. V roce 2013 odvolací správní soud rozhodl, že zajištění dodržování limitů je povinností státní správy. Organizace Přátelé Země se odvolala k nejvyššímu správnímu soudu. V té době Evropský soudní dvůr (ESD) odsoudil tři členské státy za porušování limitů PM10 (Švédsko v roce 2011, Portugalsko a Itálii v roce 2012). Členové parlamentu se navíc ve zprávě shodli, že ESD Francii rozhodně odsoudí. Rozhodnutí správního soudu se očekává v příštím roce.

3. ŽÁDOST O ZRUŠENÍ NOVÉHO PLÁNU KVALITY OVZDUŠÍ

V roce 2013 přijala francouzská vláda druhý Plán kvality ovzduší. Tento plán neobsahuje účinná opatření k zajištění dodržování limitů dříve než v roce 2020. Zásadní opatření, například zavedení nízkoemisních zón, byla opomenuta. Proto organizace Přátelé Země požaduje stažení druhého Plánu kvality ovzduší, ale zároveň zachování povinnosti provést posouzení vlivů na životní prostředí (článek 3 § 2a směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí se na francouzské Plány kvality ovzduší nevztahuje).

4. ŽALOBA “PROTI X”

Organizace Ecologie Sans Frontière et Respire zaměřená na ochranu životního prostředí podala dne 12. dubna 2014 žalobu na neznámého pachatele z důvodu ohrožení života. Jejím cílem bylo prokázat, že místní obyvatelé přicházejí kvůli znečištění ovzduší v průměru o šest měsíců života. Navzdory existujícím právním předpisům odpovědné orgány dosud nezareagovaly. Francie má jeden z největších dieselových vozových parků v Evropě. Tyto motory způsobují vysoké emise černého uhlíku, který je nebezpečný pro klima i zdraví.

5. CROWDFUNDINGOVÁ PLATFORMA CITIZENCASE

V září 2014 odstartovala francouzská nevládní organizace Respire crowdfundingovou platformu s cílem podporovat konkrétní právní aktivity nevládních organizací zaměřené na ochranu životního prostředí a zdraví. Každá nevládní organizace v Evropě může tuto platformu využít a požádat o příspěvek.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter