Messnetz und Ergebnisse

V rámci francouzské legislativy upravující kvalitu ovzduší byl do 1. ledna 2000 vytvořen systém sledování kvality ovzduší. Tato činnost je delegována pověřeným orgánům, které propojují stát, krajské úřady a průmyslové podniky se spotřebitelskými organizacemi a asociacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí a zástupci z oblasti zdravotnictví. Atmo Auvergne je například známá jako Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA – Asociace pověřená sledováním kvality ovzduší) v regionu Auvergne. Znečišťující látky, které jsou předmětem sledování, a jejich limity jsou stanoveny francouzskými zákony upravujícími kvalitu ovzduší. Tyto pověřené organizace jsou také povinné poskytovat informace veřejnosti. V případě, že jsou překročeny výstražné prahové hodnoty nebo jejich překročení hrozí, ohlásí regionální nebo oboroví prefekti krátkodobá opatření ke snížení rizika překročení limitů.

Aktuální měření a údaje o překročení limitů prachových částic a oxidu dusičitého i dalších látek znečišťujících ovzduší z předchozích let jsou dostupné v databázi Fédération des Associations de la Surveillance de la Qualité de l’Air (ATMO Francie). Zde je dostupná mapa kvality ovzduší v jednotlivých regionech.

http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/200804119/carte-des-aasqa/id-menu-237.html

Pověřené organizace, které jsou odpovědné za sledování koncentrace látek znečišťujících ovzduší, také poskytují údaje a další informace o vývoji kvality ovzduší:


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter