ZDROJE EMISÍ

DOPRAVA

Kromě skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2), který škodí ovzduší, vzniká při každodenní dopravě mnoho dalších látek znečišťujících vzduch. Patří mezi ně zejména jemný prach (PM) a oxidy dusíku (NOx). Ty jsou škodlivé nejen pro člověka a zvířata, ale napadají také rostliny, vodu, půdu a dokonce i budovy.

Obzvlášť kritická je situace v městských aglomeracích. Výfukové plyny z osobních automobilů, kamionů, autobusů, ale také ze stavebních strojů, lodí a dieselových lokomotiv způsobují respirační a kardiovaskulární onemocnění. Jen v Německu umírá předčasně kolem 10 600 lidí kvůli vysoké koncentraci oxidu dusičitého ve vzduchu – což je dvakrát tolik, než kolik lidí umírá při dopravních nehodách.

Hlavním zdrojem oxidu dusičitého ve městech jsou dieselové motory.

V našich městech platí limity kvality ovzduší. Ty určují, jaké množství znečišťujících látek v okolním vzduchu je přijatelné a jaké množství jich auta a autobusy mohou vypouštět. Přestože normy pro výfukové plyny v dopravě jsou každý rok o přísnější, kvalita našeho vzduchu je poměrně nízká. Na druhou stranu, limitní hodnoty oxidu dusičitého (NO2) jsou neustále jasně překračovány na místech s hustou dopravou, jako je například křižovatka Neckartor ve Stuttgartu.

Jak si vysvětlit znečištění vzduchu navzdory přísnějším limitům?

Mnoho dopravních prostředků vypouští na silnici výrazně víc výfukových emisí v porovnání s „vylepšenými“ hodnotami při testování. Prostřednictvím svého institutu pro kontrolu emisí společnost Deutsche Umwelthilfe ověřuje skutečné hodnoty výfukových plynů osobních automobilů. Svými stížnostmi DUH bojuje za právo každého člověka na čistý vzduch a také za velmi potřebná opatření, která by zajistila dodržování limitů znečištění ovzduší v co nejkratší možné době. 

DŘEVO

Dřevo může jako obnovitelné palivo být vhodnou alternativou k topení olejem, plynem a uhlím. Při spalování dřeva se však uvolňuje také velké množství sazí a prachových částic, které jsou zdraví škodlivé. Nesprávné používání a zastaralé technologie spalování tento problém dále zhoršují. K zátěži jemným prachem přispívají nepoměrně zejména drobná zařízení, například kamna. Topení dřevem je tedy užitečné pouze v systémech, které mají podobně nízký výstup jemného prachu jako ostatní topné zdroje. 

Topení dřevem: problém pro zdraví i klima.

Přibližně 90% částic, které vznikají při spalování dřeva jsou menší než 1 μm. Tyto částice v podobě polétavého prachu a sazí pronikají hluboko do plic a krevního oběhu a ohrožují tak lidské zdraví. Černý uhlík je takí druhý největší činitel při změně klimatu. V Evropě produkují kotle z domácností vice sazí než silniční doprava.

STAVEBNÍ STROJE

Na staveništích se využívá mnoho mobilních zařízení a těžkých strojů s dieselovými motory.  Společně představují významný zdroj emisí prachových částic a zejména sazí. Dieselové automobily a kamiony jsou už dlouhou dobu hlavním zdrojem jemného prachu a sazí. Dnes jsou však emise stavebních strojů a mobilních jednotek s dieselovými motory téměř stejně vysoké jako emise ze silniční dopravy. V roce 2010 to bylo 13,5 kilotun jemného prachu z výfukových plynů (PM10 i PM2,5). 

Ve stavebních strojích jsou často nainstalovány stejné motory jako v autobusech nebo kamionech. V současné době však podléhají značně nižším limitům. Přísné limity jsou však důležité, zvlášť u stavebních strojů, protože kromě místních obyvatel je třeba chránit hlavně pracovníky. U lidí, kteří jsou trvale vystavení výfukovým plynům z těžkých zařízení, je podle studií Helmholtzova institutu v Mnichově dvakrát vyšší riziko rakoviny v porovnání s běžnou populací. 

V bezprostřední blízkosti dieselových stavebních strojů bez filtrů pevných částic se objevuje podstatně vyšší koncentrace velmi jemných částic. Tyto částice mají velmi neblahý vliv na plíce a kardiovaskulární systém postižených osob. 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter