Zde najdete publikace o právních činnostech a otázkách kvality ovzduší. Dále poskytujeme odkazy a publikace dalších institucí zabývajících se tímto tématem.

POZADÍ PAPÍRU „ČIŠTĚNÍ LETOVÉHO PROVOZU“

V minulosti DUH opakovaně žaloval provádění opatření v oblasti kvality ovzduší. Přesto je znečištění ovzduší NO2 a jemnými částicemi ve městech jednou z hlavních výzev. V posledních letech proto DUH podporovaná mezinárodními právníky v oblasti životního prostředí ClientEarth podala žalobu proti několika německým spolkovým státům, které musí udělat více v oblasti plánování kvality ovzduší. DUH rovněž požádal o přijetí povinných donucovacích opatření, pokud nebyla provedena závazná rozhodnutí. V jiných zemích Evropské unie existuje srovnatelné úsilí v boji za vaše právo na čistý vzduch.

PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ FEDERÁLNÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

Dne 27. února 2018 vydal Spolkový správní soud (BVerwG) v Lipsku v zásadě rozhodnutí. Stížnost se týká revize soudních sporů v Düsseldorfu a ve Stuttgartu, které nyní před konečným německým soudem konečně objasnily správní otázky. Soudci potvrdili právní názor DUH, že zákazy dieselové dopravy jsou možné již dnes, při respektování zásady přiměřenosti. Anglické překlady těchto dvou rozsudků jsou nyní k dispozici ke stažení zde.

PŘÍRUČKA ČISTÉHO VZDUCHU

Čistý vzduch je nezbytný pro dobré zdraví a základní lidskou potřebu. Právo EU tuto potřebu uznalo a poskytlo jí právní ochranu prostřednictvím směrnic a soudních rozhodnutí. Tento praktický průvodce právními předpisy EU o kvalitě ovzduší je navržen tak, aby pomohl nelegálním právníkům uplatnit jejich právo na čistý vzduch. Zahrnuty jsou odkazy na konkrétní případy a legislativní ustanovení, takže je také užitečné pro právníky a odborníky.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter