PRÁVO NA ČISTÝ VZDUCH

Projektem Právo na čistý vzduch (LIFE15 GIE/DE/795 LEGAL ACTIONS) se snažíme významně zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě.

Společnosti Deutsche Umwelthilfe e.V. (Německá asociace na podporu ochrany životního prostředí - DUH) a Frank Bold Society (FBS) společně propagují opatření na kontrolu znečištění ovzduší v různých oblastech zdrojů a podporují právní kroky na evropské a národní úrovni.

Aktuálnĕ

Projekt

Projektem Právo na čistý vzduch (LIFE15 GIE/DE/795 LEGAL ACTIONS) se snažíme významně zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě. Společnosti Deutsche Umwelthilfe (DUH) a Frank Bold Society (FBS) společně propagují opatření na kontrolu znečištění ovzduší v různých oblastech zdrojů a podporují právní kroky na evropské a národní úrovni.

císt dál

O NÁS

Frank Bold Society (FBS) je nevládní organizací, která byla založena v České republice v roce 1995.Klíčovými aktivitami jsou ochrana životního prostředí a právní pomoc v případě žalob týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zájmu.

císt dál

Program LIFE

Program LIFE Evropské komise je finančním nástrojem, který podporuje projekty na ochranu životního prostředí a klimatu.


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter