Soudní spory a rozhodnutí

Historické rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2008 potvrdilo vymahatelné „právo na čistý vzduch“ pro všechny občany EU. Práce DUH a mnohé další úspěšné soudní spory právní stav dále posunuly. Toto právo bylo přiznáno také organizacím rozsudky Správního soudu ve Wiesbadenu (10. října 2011) a Správního soudu v Mnichově (9. října 2012).


Limity EU pro oxid dusičitý jsou v mnoha německých městech stále překračovány. Německá asociace na podporu ochrany životního prostředí (DUH) proto za podpory britské nevládní organizace ClientEarth podala žalobu proti několika německým spolkovým zemím, které musí v oblasti plánování kvality ovzduší více zapracovat. Mezi postižená města patří Kolín nad Rýnem, Bonn, Cáchy, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt nad Mohanem a Stuttgart. Tímto krokem chce DUH dosáhnout toho, aby se tyto spolkové země angažovaly při řešení plánů čistého vzduchu. Cílem je zahrnout do plánů veškerá vhodná opatření tak, aby se hodnoty limitů, které jsou platné už mnoho let, začaly dodržovat co nejdříve. 


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter