O NÁS

DEUTSCHE UMWELTHILFE

Deutsche Umwelthilfe e.V. (Německá asociace na podporu ochrany životního prostředí, DUH) je neziskovou organizací podporující ochranu životního prostředí a přírody.

DUH zprostředkovává dialog mezi sdruženími na ochranu životního prostředí, politiky a decision-makery a cílí na nastolování agendy pro ekologické a udržitelné volby. Při rozhovorech se společnostmi a činiteli v oblasti politiky životního prostředí vytváří asociace DUH příležitosti pro udržitelné obchodní praktiky a produkty šetrné k životnímu prostředí. Důležitými partnery jsou aktivní občané, environmentálně a zdravotně uvědomělí spotřebitelé včetně médií. Spolu s nimi vede DUH kampaň za šetrné zacházení s přírodními zdroji, biodiverzitou a krajinou.
DUH byla založena v roce 1975. Kromě ochrany životního prostředí se zabývá rovněž ochranou spotřebitelů, je oprávněna v těchto oblastech podávat žaloby a další právní kroky a je financována soukromými dary a veřejnými sbírkami na ochranu přírody a životního prostředí.

Další informace: www.duh.de

Frank Bold Society

Frank Bold Society (FBS) je nevládní organizací, která byla založena v České republice v roce 1995.

Klíčovými aktivitami jsou ochrana životního prostředí a právní pomoc v případě žalob týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zájmu. FBS se podílí na různých projektech souvisejících s tématy jako jsou dodávky energií s nízkými emisemi uhlíku, změny klimatu, kontroly znečištění ovzduší a účast veřejnosti. V těchto projektech jsou diskutována a propagována jak zmírňující opatření, která může aplikovat každý, tak komplexní regionální strategie řešení. Přitom je postiženým občanům poskytnuta právní poradenství a podpora s ohledem na jejich právo na čistý vzduch.

Další informace: http://frankbold.org/

LIFE

Program LIFE Evropské komise je finančním nástrojem, který podporuje projekty na ochranu životního prostředí a klimatu.

Obecným cílem programu LIFE je propagovat zavádění, aktualizaci a další rozvoj evropské politiky v oblasti životního prostředí a klimatu a legislativy Společenství týkající se oblasti životního prostředí. Program existuje od roku 1992 a do současné doby spolufinancoval 3 954 projektů. Celkem bylo na ochranu životního prostředí vynaloženo 3,1 miliardy EUR.

Další informace: ec.europa.eu/environment/life/


Ein Projekt von
Partner: Deutsche Umwelthilfe
Partner: Frank Bold
Finanziert durch
Partner: Life

CS: Subscribe to our newsletter